ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1 ต.เขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-664584 โทรสาร 075-664578