องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-664584 โทรสาร : 075-664578
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khaothong_06@hotmail.com