องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-664584

นายไพโรจน์ ดินแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

095-0342501

นายฐปกร เองหิ้น

ปลัด อบต.เขาทอง

082-2809712

  • วิสัยทัศน์

    “ตำบลแห่งการพัฒนา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”

ข่าวสารชาวอบต.เขาทอง

กิจกรรมชาวอบต.เขาทอง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2567
2 กรกฎาคม 2567

พี่น้อง อบต.เขาทอง เราดูแล

6
หมู่
7,119
ประชากร
69
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)