นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความเห็นชอบลงนามในประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พ.ศ.2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2565 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2565 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่องช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรยบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรยบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 2565 ได้ที่นี่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

เอกสารแนบ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
4 มกราคม 2564

0


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรยบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 2564
4 มกราคม 2564

0


ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรยบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   2564

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2564
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  2564

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  2563

เอกสารแนบ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
4 มกราคม 2564

0


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  2564

เอกสารแนบ