คณะผู้บริหาร
 • นายไพโรจน์ ดินแดง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง <BR> โทร. 095-0342501

 • นายวันชัย กลับฉิ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง <BR> โทร. 081-0949898

 • นายสมยศ หยังกุล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง <BR> โทร. 095-9261963

 • นางสาวภรทิพย์ เอ้งล่อง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง <BR> โทร. 084-4430435

 • นายฐปกร เองหิ้น

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง <BR> โทร. 082-2809712