ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-664584 โทรสาร : 075-664578

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khaothong_06@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.เขาทอง