ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2567

6

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า

กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า

22

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโครมโครม ตำบลเขาทอง

ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโครมโครม ตำบลเขาทอง

18

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567

29

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราวท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราวท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง

48

22 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำความสะอาดบ้านปลา  ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


นายไพโรจน์ ดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ร่วมพิธีเปิด โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 และกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 และนายทรงยศ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง, มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่, ชมรมรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด, ชมรมคนรักเล-หวงเล , มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครนักตำน้ำ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ ดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ร่วมพิธีเปิด โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 และกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 และนายทรงยศ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง, มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่, ชมรมรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด, ชมรมคนรักเล-หวงเล , มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครนักตำน้ำ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

45

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลผ่านโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประมวลผ่านโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1263

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566

3047

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

3066

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3047

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

3051

7 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วันที่ 22 มีนาคม ประจำปี 2566

เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วันที่ 22 มีนาคม ประจำปี 2566

3070

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพโครงการอบต.เขาทอง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง

ประมวลภาพโครงการอบต.เขาทอง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง

3047

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ล้างทำความสะอาดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือประมงเก่า)

ล้างทำความสะอาดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือประมงเก่า)

3042

3 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโครมโครม

ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโครมโครม

3065

3 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวถนน หมู่ที่ 1 บ้านในสระ

ดำเนินการซ่อมแซมถนนผิวถนน หมู่ที่ 1 บ้านในสระ

3048

2 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.เขาทอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และชาวบ้าน พบปะ พูดคุย หารือ เกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำที่มีปัญหาตื้นเขืน ทำให้เรือประมงพื้นบ้านเข้า-ออก ไม่สะดวก

อบต.เขาทอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และชาวบ้าน พบปะ พูดคุย หารือ เกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำที่มีปัญหาตื้นเขืน ทำให้เรือประมงพื้นบ้านเข้า-ออก ไม่สะดวก

3044

1 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด ม.2 และเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปา ม.3 ตำบลเขาทอง

ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด ม.2 และเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปา ม.3 ตำบลเขาทอง

3048

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และคณะร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และคณะร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง

3049

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ร่วมใจกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ร่วมใจกัน

3046

30 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...