ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด

ร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด

280

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจพื้นที่ลงเสาไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านในสระ

สำรวจพื้นที่ลงเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านในสระ

278

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง

ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง

275

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสันทนาการและกีฬา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย

กิจกรรมสันทนาการและกีฬา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย

279

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ล้างทำความสะอาดบันไดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน

ล้างทำความสะอาดบันไดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน

278

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณถนนสายบ้านกลาง - นาดินแดง

ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณถนนสายบ้านกลาง - นาดินแดง

279

17 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือประชาคมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือประชาคมท้องถิ่น

291

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกลุ่มสตรีเพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลเขาทอง

ประชุมกลุ่มสตรีเพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลเขาทอง

291

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

291

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน

ร่วมโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน

277

10 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีตำบลเขาทอง  พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีตำบลเขาทอง พ.ศ. 2567

294

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

295

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการโต๊ะอิหม่านตำบลเขาทอง

ประชุมคณะกรรมการโต๊ะอิหม่านตำบลเขาทอง

294

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ขายทอดตลาด ประจำปี 2566

ขายทอดตลาด ประจำปี 2566

294

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคราพธงชาติไทย  ประจำเดือนกรกฎาคม  2567

กิจกรรมเคราพธงชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

295

4 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมบ่อบาดาลน้ำประปา  หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโครมโครม

ซ่อมแซมบ่อบาดาลน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโครมโครม

877

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  Protected Area Committee : PAC ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระพิเศษ)

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี Protected Area Committee : PAC ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระพิเศษ)

870

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด  หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง

ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง

864

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บริเวณบ้านคลองทราย - บ้านท่าเลน  ตำบลเขาทอง

ลงพื้นกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บริเวณบ้านคลองทราย - บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง

875

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการเปลี่ยนปั๊มซับเมอร์สใหม่

ดำเนินการเปลี่ยนปั๊มซับเมอร์สใหม่

875

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...