ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่าเทียบเรืออ่าท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 กรกฎาคม 2565

3038


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่าเทียบเรืออ่าท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่