รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรอบต. ประจำปี 2566
26 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
20 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563
5 ตุลาคม 2563

0


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ