025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในตำบลเขาทอง ประจำปี พ.ศ.2566
25 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลเขาทอง ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2565
16 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ภาพโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อบต.เขาทอง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน 2564
5 เมษายน 2564

0


อบต.เขาทอง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน 2564

การประชาคมท้องถิ่นและนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 2564
30 มีนาคม 2564

0


การประชาคมท้องถิ่นและนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 2564

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
3 มีนาคม 2564

0


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   2564

เอกสารแนบ