ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 สิงหาคม 2565

3029


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่