นโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy
นโยบายไม่รับชองชวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
No Gift Policy for the fiscal year 2024.
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต พ.ศ.2566
25 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy 2566
21 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy 2566 ได้ที่นี่

นโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy 2565
16 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy ได้ที่นี่

นโยบายไม่รับของขวัญ 2565
7 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่