ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
29 สิงหาคม 2566

3022


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566 ได้ที่นี่