ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
30 กรกฎาคม 2564

3076


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่