ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564
25 พฤศจิกายน 2563

3018


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564