ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กันยายน 2566

3052


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่