การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบงนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบงนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566
27 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
8 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
8 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
23 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ