ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม)
30 กรกฎาคม 2564

4244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ได้ที่นี่