ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2566
7 สิงหาคม 2566

3034


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่