ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566
29 สิงหาคม 2566

3030


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้ที่นี่