ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567
11 ตุลาคม 2566

3029


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่